Waar zijn we actief

De Unie Van Vrijwilligers Wassenaar is actief bij de hier onderstaande verschillende instellingen en projecten.

Verzorgings- en verpleeghuis "Van Ommerenpark"

Hier zijn UVV-ers werkzaam als gastvrouw voor sociaal contact, koffie en thee schenken en dergelijke.