Waar helpt UVV Wassenaar bij?

De Unie Van Vrijwilligers Wassenaar kent een grote verscheidenheid aan activiteiten en objecten.

Waar zijn wij actief

Waar zijn we actief

De Unie Van Vrijwiligers Wassenaar is actief bij de hier onderstaande verschillende instellingen en projecten.

In het "Van Heeckeren Huis" maakt de UVV gebruik van een eigen zaal. In deze zaal vinden de activiteiten van de sociëteit plaats.

Verzorgings- en verpleeghuis "Van Ommerenpark".

Hier zijn UVV-ers werkzaam als gastvrouw voor sociaal contact, koffie en thee schenken en dergelijke.

koffie

De onderstaande activiteiten worden gecoördineerd door het SMO Wassenaar!

uvv-4

Vriendschappelijk contact:

het bieden van een luisterend oor en praktische hulp bij mensen thuis,
zoals boodschappen doen, wandelen,
hulp bij correspondentie en administratie.

uvv-7

Begeleiding en vervoer:

zoals bij bezoek aan arts of ziekenhuis, bij uitstapjes en vervoersdiensten, maar ook intern transport in instellingen.

UVV-c

Voorlichting

het geven van – goed met de beroepskrachten afgestemde – vormen van voorlichting aan patiënten en het bemensen van het patiënten servicebureau.

tafeltje-dekje

Maaltijdvoorziening:

tafeltje-dek-je, het aan huis bezorgen van warme maaltijden, en het organiseren van open eettafels, waar men gezamenlijk eet en ontbijtclubs.

uvv-3

Lectuurvoorziening:

lectuurvoorziening van zowel gewone als gesproken boeken (luisterlezen), brailleren, voorlezen en bibliotheekboeken aan huis bezorgen.

UVV groepsactiviteiten

Activiteiten in groepsverband begeleiding:

onderlinge ontmoetingen in sociëteiten voor ouderen, gehandicapten, afasie- en MS-patiënten, maar ook gerichte activiteiten zoals (volks)dansen, zwemmen (met gehandicapten), zingen, gymnastiek, gespreksgroepen en dagopvang.

uvv-5

Begeleiding

begeleiding naar therapie en kerkdiensten.

instellingen-UVV

Servicebureau

het bemensen van het patiënten servicebureau.

uvv vrijwilliger

Verzorging

bloemen en fruit verzorgen, verzorging van rijdend winkeltje of halwinkel