UVV Wassenaar sinds 1946

In de eerste jaren bestond het werk van de UVV voornamelijk uit het helpen bij de wederopbouw van Nederland. Ook het bejaardenwerk werd in 1946 ter hand genomen.

Vervolgens werd in 1950 in Wassenaar een sociëteit geopend. Deze sociëteit stond, evenals nu nog, open voor alle gezindten. In 1950 was dat nog ongebruikelijk. Het bejaardenwerk had een sneeuwbaleffect en al gauw werd een vrijwillige vervoersdienst gestart.

Vervolgens ontstond "tafeltje dekje". Hierna volgden nog gymlessen, zang, toneel en handwerken. Dit laatste in 1958.
In 1968 startten lessen Engels en daarna volgden nog volksdansen, volksschilderen en dansen voor ouderen.

In 1968 werd de eerste kledingbeurs gehouden, nu de belangrijkste inkomstenbron voor de UVV in Wassenaar.

Het UVV-werk breidde zich hierna ook nog uit naar het Bronovo ziekenhuis in Den Haag en naar verzorgings- en verpleeghuizen in Wassenaar.

Tijden veranderen en de UVV veranderde mee. Bepaalde taken werden overbodig of overgenomen door anderen. Zieken-, verzorgings- en verpleeghuizen namen steeds meer zelf de regie in handen bij het werven en aansturen van vrijwilligers. Een en ander had tot gevolg dat het accent van het UVV-werk is verschoven.

Op dit moment is de UVV Wassenaar werkzaam op verschillende terreinen. Informatie vindt u onder "activiteiten.

Geschiedenis UVV Nederland

UVV Nederland Geschiedenis

In 1938 werd het Korps Vrouwelijke Vrijwilligers (KVV) opgericht. Een Amsterdams initiatief dat door plaatsen in heel Nederland werd overgenomen. Aanleiding was de dreigende Tweede Wereldoorlog en de economische crisis waardoor de positie van werkende vrouwen verslechterde. Vrijwilligerswerk was een manier om de actieve maatschappelijke betrokkenheid van vrouwen vorm te geven.

Tijdens de tweede wereldoorlog werd er ondergronds gewerkt aan het oprichten van een overkoepelende organisatie die het vrijwilligerswerk landelijk kon coördineren. Op 9 mei 1945 ging Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers officieel van start. Met projecten als Tafeltje-Dekje, waarbij een vrijwilliger op de fiets maaltijden rondbracht.

UVV Nederland Geschiedenis
UVV Nederland Geschiedenis

In 1977 is de naam gewijzigd in Unie Van Vrijwilligers; er zijn immers steeds meer mannelijke vrijwilligers aan de slag. In 2014 is de de naam Unie Van Vrijwilligers gewijzigd in “Unie Van Vrijwilligers Nederland”. In 2017 zullen ruim 7.000 vrijwilligers in 43 afdelingen zich actief inzetten voor praktische zorg en ondersteuning bij instellingen en individuele hulpvragers, met name in de zorg- en welzijnssector, waarbij kwaliteit, flexibiliteit en betrouwbaarheid voorop staan.

Zie ook op de site van wikipedia Unie van Vrijwilligers

Oude documenten

Over de oprichting van de Unie Van Vrijwilligers zijn verschillende documenten bewaarde gebleven:

En een vrijgeleide om af te reizen naar de eerste vergadering van het hoofdbestuur op 20 juli 1945 met een auto van het militair gezag.
Vergadering Reistoestemming 20 juli 1945 [pdf]

Toelichting op beide documenten:

De uitnodiging van Jane de Jongh om tijdens de oorlog onder het mom van een theevisite de voorbereiding van een gezamenlijke unie voor te bereiden.
Scan brief Jane de Iongh [pdf]