Vacature overzicht

Ouderenzorg

Wilt u vrijwilligerswerk gaan doen?

Wilt u vrijwilligerswerk gaan doen ? Onder "Activiteiten"van de UVV in Wassenaar kunt u lezen welke soort werkzaamheden de UVV verricht.

Wij hebben altijd mensen nodig M/V die zich willen inzetten in het verzorgings-, en verpleeghuis en op de kledingbeurs. Daarnaast kunnen we versterking gebruiken van het gastvrouwenteam in de sociëteit.

Wij vragen mensen met een dienstverlenende en sociale instelling.
U ontvangt geen salaris in euro's maar wel veel waardering van de mensen voor wie u actief bent. Bovendien kunt u deel gaan uitmaken van een enthousiaste vrijwilligersorganisatie, waarvan u zelf ook de nodige sociale contacten overhoudt. Gemaakte onkosten worden uiteraard door ons vergoed.

Contactpersoon:

Mevr. L. Bom, secretaris
Telefoon: 070-5118 624